Kunskapsresurs

 

FÖRELÄSNINGAR

Svenska PEN arbetar internationellt för att skydda och stödja förföljda och hotade författare. Rätten att fritt få uttrycka sina åsikter måste alltid försvaras och så länge yttrandefriheten är satt på undantag eller hotad någonstans i världen fortsätter vi vårt arbete. Vår långa erfarenhet av frågor som har blivit akut aktuella i vår samtid gör oss till ofta efterfrågade föreläsare och vi kommer gärna även till er.

Vill du boka en föreläsning i din förening, arbetsplats eller på ditt bibliotek? Skicka ett mail till stefan.lindberg@svenskapen.se

 

lärarutbildningar - HOTADE ORD

 Foto av  Andi Rieger  på  Unsplash

Foto av Andi Rieger på Unsplash

Yttrandefriheten är tätt sammanlänkad med demokratin, kanske själva dess förutsättning, och måste ständigt diskuteras och försvaras. Men yttrandefrihet innebär inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. I ett samhälle med ett gemensamt språk blir det än viktigare att diskutera hur det språket används. Vad är till exempel skillnaden mellan att fritt uttrycka sin åsikt och att hata eller hota någon? Och hur ska vi fortsätta kunna föra ett fritt, demokratiskt och värdigt samtal med varandra när de finns krafter som säger sig plädera för yttrandefrihet, men i själva verket har ett hatiskt och kränkande uppsåt? Det här är någonting som ingår i alla elevers (och vuxnas) vardag, och de flesta av oss har tankar och erfarenheter av bra och dåliga sätt att tala med varandra. Får man säga vad som helst till vem som helst? Och bör man det, måste man?

Svenska PEN kommer gärna till er skola och föreläser eller anordnar workshops om yttrandefrihet och hatspråk. Ni får träffa svenska och utländska författare och det finns även möjlighet att förlänga projektet till en elevaktiv del.

Vill du boka en studiedag eller en workhop?

Skicka ett mail till stefan.lindberg@svenskapen.se

Hotade ord finansieras av Svenska Postkodlotteriet.