PEN:s partners

Svenska PEN är tacksamt för allt det stöd som vi får från stiftelser, fonder, offentliga och privata bidragsgivare. Det hjälper oss att fortsätta vårt arbete för hotade och förföljda författare över hela världen, samt för att säkerställa och stärka yttrandefriheten.

 
Postkod.png

Svenska PostkodLotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Kulturstiftelsens gör detta genom att stödja kulturprojekt som aktivt främjar en positiv samhällsutveckling genom konkreta insatser. Svenska PEN har byggt upp sitt kansli och startat sin utbildningssatsning med stöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse under 2017–2018.

 
NoK_Logo_150mm.gif

Stiftelsen natur & kultur

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Deras mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Tack vare stödet från Natur & Kulturs stiftelse under 2018 kan Svenska PEN fortsätta att bemanna sitt kansli, vilket är en förutsättning för att genomföra PEN:s omfattande verksamhet för det fria ordet.

 
Foto: Magnus Liam Karlsson

Foto: Magnus Liam Karlsson

david lagercrantz

David Lagercrantz är journalist, författare och ledamot i Svenska PEN:s styrelse. Han har ett stort engagemang för yttrandefrihet och journalisters rätt att verka utan att förföljas eller fängslas på grund av sitt arbete.

 
Kulturrådet.png

statens kulturråd

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet, vars uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Kulturrådet ger Svenska PEN stöd till Dissidentbloggen och till vår roll i det internationella PEN-nätverket. Tucholskypriset som Svenska PEN delar ut den 15 november varje år, instiftades av regeringen och prissumman förmedlas till PEN genom Kulturrådet. 

 
Sida.jpeg
 

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom deras arbete bidrar de till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida ger stöd till Dissidentbloggen genom PEN International.

 
Stieg Larsson.png

Stieg Larssons Stiftelse har bildats av Familjen Larsson i Umeå år 2012 för att hedra minnet av Stieg Larsson, avliden vid 50 års ålder 2004, journalist och författare.

Stieg Larssons arbete präglades av en ständig kamp mot orättvisa och ojämlikhet. I grunden ett journalistiskt arbete med fokus på antirasism och antinazism som senare kom att manifesteras i framgången för Stiegs skönlitterära kriminalromaner i Millennium-trilogin.