Styrelse

Svenska PEN:s arbete leds av en ideellt arbetande styrelse som väljs av medlemmarna på PEN:s årsmöte.

Styrelsemedlemmarna nås enklast via mail. E-postadresserna konstrueras förnamn.efternamn@svenskapen.se.

 
 

Jesper Bengtsson, ordförande,  jesper.bengtsson@svenskapen.se

 

Kerstin Almegård, sekreterare, kerstin.almegard@svenskapen.se

 

Susanna Wettin Sjöholm, skattmästare, susanna.wettin.sjoholm@svenskapen.se

 

Elnaz Baghlanian, internationell sekreterare, elnaz.baghlanian@svenskapen.se

 

Elisabeth Löfgren, ordförande Fängslade författares kommitté, elisabeth.lofgren@svenskapen.se

 

Jenny Aschenbrenner  jenny.aschenbrenner@svenskapen.se

 

Per Wirtén per.wirten@svenskapen.se

 

Nina Eidem nina.eidem@svenskapen.se

 

David Lagercrantz  david.lagercrantz@svenskapen.se

 

Massood Mafan  massood.mafan@svenskapen.se

 

Anna Mattsson anna.mattsson@svenskapen.se

 

Daniel Gustafsson  daniel.gustafsson@svenskapen.se

 

Henrik Sjöberg henrik.sjoberg@svenskapen.se