Om Svenska PEN

Svenska PEN:s uppgift är att försvara det fria ordet. Vårt arbete utgår från att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa. PEN:s medlemmar ställer sig bakom PEN:s charter, som också lyfter fram vars och ens ansvar att motverka lögner, rasism och hat mellan folkgrupper och samhällsklasser. 

Svenska PEN är en politiskt obunden ideell förening för författare, journalister, bibliotekarier, förläggare och andra litterärt verksamma, och är ett av över hundra PEN-centra i det världsomspännande nätverket PEN International.

På fotografiet ovan är en av de pennor den etiopiska journalisten Martha Kumsa snidade åt dåvarande PEN-ordföranden Thomas von Vegesack under de nio år hon satt fängslad i väntan på rättegång.

 

Vad gör svenska PEN?

PEN ger stöd åt hotade och fängslade författare. För att deras situation ska bli känd uppvaktar vi beslutsfattare och driver offentliga kampanjer. Vi sprider också kunskap och engagemang för det fria ordet genom debatt, föreläsningar, programverksamhet och lärarutbildningar. Via vårt internationella webbforum PEN/Opp når texter, som har förbjudits av olika regimer, läsare runtom i världen. Sedan 1985 delar vi årligen ut Tucholskypriset, till en förtjänt författare som till följd av sitt litterära arbete lever i exil eller under hot i sitt land. 

 

ENGAGERA DIG

Vill du engagera dig för Svenska PEN? Vi behöver ditt stöd.

Om du är författare, journalist, förläggare, bibliotekarie eller litterärt verksam på annat sätt, är du välkommen att ansöka om medlemskap. Det finns också många andra sätt att stödja vår arbete, bland annat genom att bidra ekonomiskt eller delta i någon av våra kampanjer.

FF dagen 2017.jpg
 

HISTORIK

Poeten Anders Österling var Svenska PEN:s första ordförande

Poeten Anders Österling var Svenska PEN:s första ordförande

Svenska PEN grundades 1922, som ett av PEN-organisationens första center. Kvinnliga författare, som Elin Wägner och Marika Stiernstedt, fick tillträde från 1925. Fram till andra världskriget var organisationen huvudsakligen en diskussionsklubb, men från sent 1940-tal och framåt förändrades organisationen mot att arbeta med yttrandefrihetsfrågor och internationell solidaritet.

Svenska PEN har i dag över 1 100 medlemmar och är en viktig och inflytelserik del av det internationella PEN-nätverket. Svenska PEN leds av en icke-arvoderad styrelse, vars ordförande är Jesper Bengtsson. Sedan 2017 har Svenska PEN ett kansli med två anställda medarbetare – generalsekreteraren Anna Livion Ingvarsson och Elnaz Baghlanian som är chefredaktör för PEN/Opp och projektledare.

 

Svenska PENs stadgar och årsredovisning

Här kan du ladda ner Svenska PENs stadgar och senaste årsredovisning, klicka på knappen så öppnas dokumentet i ett nytt fönster: