Styrelse

Svenska PEN:s arbete leds av en ideellt arbetande styrelse som väljs av medlemmarna på PEN:s årsmöte.

 
 

Jesper Bengtsson, ordförande
Tel +46(0)70-268 25 29 jesper.bengtsson@svenskapen.se

Jenny Aschenbrenner, vice ordförande   jenny.aschenbrenner@svenskapen.se 

Elisabeth Löfgren, ordförande Fängslade författares kommitté elisabeth.lofgren@svenskapen.se

Kerstin Almegård, sekreterare kerstin.almegard@svenskapen.se

 

Marie Augustsson, internationell sekreterare   marie.augustsson@svenskapen.se

Susanna Wettin Sjöholm, skattmästare susanna.wettin.sjoholm@svenskapen.se

 

Per Wirtén per.wirten@svenskapen.se

 

David Lagercrantz  david.lagercrantz@svenskapen.se

 

Anna Mattsson anna.mattsson@svenskapen.se

 

Daniel Gustafsson  daniel.gustafsson@svenskapen.se

 

Henrik Sjöberg henrik.sjoberg@svenskapen.se

Dmitri Plax dmitiri.plax@svenskapen.se

Sara Gordan sara.gordan@svenskapen.se