Svenska PEN välkomnar tre nya styrelseledamöter

Vid årsmötet den 7 maj utsågs tre nya ledamöter till Svenska PENs styrelse. 

Marie Augustsson är förläggare på Natur och Kultur med tjugo års erfarenhet från förlagsbranschen. Hon har varit engagerad i Folkkampanj för asylrätt och arbetat ideellt med nyanlända i Nacka kommun. Marie Augustsson tillträder som internationell sekreterare i Svenska PENs styrelse samt som Vice ordförande i Fängslade författares kommitté. 

Sara Gordan är författare, översättare från franska, kritiker och lärare på Biskops-Arnös författarskola. Hon har tidigare suttit i styrelsen för Sveriges Författarförbund. 

Dmitri Plax är författare och konstnär och har länge arbetat på Sveriges Radio som dramaturg. Han är ursprungligen från Belarus och har starka band till den oberoende kulturen i landet, och har även god inblick i förhållandena i Ryssland, Ukraina och Polen. 

Vid mötet avtackades Nina EidemMassood Mafan och Elnaz Baghlanian

PENs nya styrelse 2019: Jesper Bengtsson (ordförande), Kerstin Almegård, Susanna Wettin Sjöholm, Elisabeth Löfgren, David Lagercrantz, Anna Mattsson, Jenny Aschenbrenner, Daniel Gustavsson, Henrik Sjöberg, Per Wirtén, Marie Augustsson, Sara Gordan och Dmitri Plax.