Internationellt upprop mot Kina: Frige Gui Minhai nu

Den svenske förläggaren Gui Minhai sitter fortfarande frihetsberövad i Kina. PEN International fördömer starkt de kinesiska myndigheternas behandling av Gui och kräver att yttrandefriheten respekteras. 

”I efterhand kan jag se att jag nog blivit en schackpjäs för Sverige, mitt underbara liv har förstörts och jag kommer aldrig mer att lita på svenskarna.”

De här orden kom från den frihetsberövade förläggaren Gui Minhai, när de kinesiska myndigheterna för tredje gången tvingade honom att uppträda inför media. Kina har ännu en gång visat totalt förakt för internationell rätt och grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive rätten till en rättvis rättegång. 

”Intervjun” följde ett välkänt kinesiskt mönster, där myndigheterna försöker avleda uppmärksamheten från sin djupa respektlöshet för rättsstatens principer, genom att offentligt förnedra individen. Listan över den kinesiska regeringens brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt är i Gui Minhais fall skandalös och lång.

Gui Minhai bortfördes från sin semesterbostad i Thailand den 17 oktober 2015 av en grupp civilklädda kinesiska agenter. Efter försvinnandet var det länge okänt var han befann sig. 

Gui dök upp igen i januari 2016 när de kinesiska myndigheterna erkände att de gripit honom. En statskontrollerad TV-kanal sände en video med en framtvingad bekännelse där Gui sa att han frivilligt återvänt till Kina för att överlämna sig själv angående ett trafikbrott från 2003. Han hävdade att han inte ville ha något stöd från den svenska regeringen.

Trots att myndigheterna erkände att Gui Minhai befann sig i kinesiskt förvar blev han varken åtalad, ställd inför rätta eller dömd. Några månader senare sändes ännu en ”bekännelse” i TV. Den här gången erkände Gui Minhai att han distribuerat oregistrerade böcker till kinesiska fastlandet och, återigen, hävdade han att han inte ville att Sveriges regering skulle agera å hans vägnar.

Efter att i oktober 2017 ha släppts ur fängelset har Gui Minhai stått under hård bevakning, i en lägenhet i Ningbo. Hans tillgång till internet och hans möjligheter till kontakter med omvärlden har varit begränsade, trots att de kinesiska myndigheterna vid flera tillfällen försäkrat att han var en ”fri man och att de svenska myndigheterna kan ha så mycket kontakt med sin medborgare som de önskar”. Sveriges utrikesminister Margot Wallström gjorde ett uttalande där hon sa att det var ”helt i linje med grundläggande internationella regler, inklusive Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser att tillhandahålla konsulär hjälp till en svensk medborgare i behov av sjukvård”.

Efter oroväckande tecken på att Gui Minhai skulle kunna lida av amyotrofisk lateral skleros (ALS) — en progressiv degenerativ sjukdom som påverkar hjärnan och ryggraden — ordnade den svenska ambassaden en möjlighet för honom att bli undersökt av ett läkarteam på ambassaden i Peking. 

Den 20 januari åtföljdes han av två svenska diplomater på ett tåg från Shanghai till Peking, när tio civilklädda poliser klev ombord på tåget och släpade iväg honom, framför ögonen på de två diplomaterna. Ännu en gång var det okänt var han befann sig, tills ett uttalande gjordes den 6 februari av en talesman för Kinas utrikesdepartement, som uppgav att Gui Minhai utsatts för ”rättsliga tvångsåtgärder”, en term som oftast betyder internering. 

PEN International, som aktivt engagerat sig för Gui Minhai sedan han försvann, fördömer starkt de kinesiska myndigheternas behandling av Gui, som nu återigen fängslats för allvarliga men vagt formulerade anklagelser utan bevis, vilket inte bara kränker hans yttrandefrihet utan även rättsstatens grundläggande principer. 

Utan tillgång till advokat och i en uppenbart framtvingad ”intervju” den 9 februari, gjorde Gui ett uttalande där han klandrade Sveriges regering för sin nuvarande situation, och igen hävdade att han inte ville ha någon hjälp, varken från Sveriges regering eller från någon annan part.

På den internationella förläggareföreningens kongress den 12 februari, i New Delhi, skulle Prix Voltaire tilldelas årets mottagare, Gui Minhai. På grund av de kinesiska myndigheternas ”tvångsåtgärder” mot Gui förblev hans stol på podiet tom, liksom när den kinesiske författaren Liu Xiabo blev tilldelad Nobels fredspris 2010.

Prix Voltaire är ett pris som hedrar ”tryckfrihetens försvarare”. Enligt motiveringen har Gui Minhai  bidragit till idéernas fria spridning genom sitt förlag, Mighty Current och Causeway Bay Bookstore i Hong Kong.

Han har även deltagit i konferenser om mänskliga rättigheter och varit suppleant i styrelsen för Independent Chinese PEN. Vi befarar att de kinesiska myndigheternas behandling av Gui Minhai kommer att få en förödande effekt på den en gång blomstrande och nödvändiga förlagsbranschen i Hong Kong.

Behandlingen av Gui Minhai står i skarp kontrast till Kinas anspråk på att vara en modern och ansvarig medlem av det internationella samfundet.

Yttrandefriheten är de mänskliga rättigheternas kärna. Vi uppmanar det internationella samfundet att inte förbli tyst utan i stället sätta press på den kinesiska regeringen och kräva; respekt för yttrandefriheten och rättsstatens grundläggande principer, Gui Minhais omedelbara och ovillkorliga frigivning, och att han får tillgång till nödvändig medicinsk vård, kontakt med sin familj samt konsulärt och juridiskt stöd.

PEN International

PEN America

English PEN

Hong Kong PEN

Svenska PEN

Dansk PEN

Norsk PEN

(Översättning från det engelska originalet: Moyra Livion)