Nordiska PEN-center

Iran: Nordiska PEN-center i ett gemensamt uttalande till stöd för Nasrin Sotoudeh

I ett gemensamt uttalande riktar Nordiska PEN-center skarp kritik mot den dom som Nasrin Sotoudeh tilldelats.

“Lawyers such as Nasrin Sotoudeh are doing priceless human rights work by representing suppressed voices in a time of veiled judicial crackdown on civil society in Iran. She is a symbol of civil courage.”

PEN välkomnar migranters och asylsökandes röster

PEN välkomnar migranters och asylsökandes röster

De nordiska PEN-centren är övertygade om att det är i våra samhällens intresse att alla röster gör sig hörda. Vi är bekymrade över att de nordiska ländernas regeringar inte kan garantera och skydda migranters och asylsökandes yttrandefrihet.

Migranters och asylsökandes röster behöver höras i offentligheten. Deras erfarenheter förbises ofta och deras perspektiv inkluderas sällan i den offentliga debatten. De nordiska samhällena bör lyssna på och lära av migranter och asylsökande.

A Statement From The Nordic PEN Centres Regarding The Attacks in Copenhagen

A Statement From The Nordic PEN Centres Regarding The Attacks in Copenhagen

The attack on the Saturday meeting in Copenhagen, where people came together to discuss freedom of expression in the face of blasphemy, and the subsequent shooting at the city’s synagogue, is a chilling reminder that the open societies of the North European countries are also faced with threats against their core values: Free exchange of ideas in a secular society.