Nasrin Sotoudeh

Jennifer Clement talade vid stödmanifestation för Nasrin Sotoudeh

Den 27 mars samlades omkring 150 personer vid Norrmalmstorg i Stockholm för att kräva den ovillkorliga och omedelbara frigivningen av Nasrin Sotoudeh. Vid manifestationen talade bland annat Jennifer Clement, ordförande i PEN International. Läs hennes tal i sin helhet här.

Delta i stödmanifestation – Nasrin Sotoudeh dömd till 38 års fängelse och 148 piskrapp

Med anledning av den fruktansvärda domen mot den iranska människorättsjuristen, Nasrin Sotoudeh, anordnar Svenska PEN och Amnesty i Sverige en stödmanifestation. Vi protesterar mot domen, kräver att straffet upphävs och att Nasrin Sotoudeh omedelbart och villkorslöst släpps fri. 

Tid: Onsdag den 27 mars kl 12.00-12.30
Plats: Norrmalmstorg, Stockholm

Iran: Nordiska PEN-center i ett gemensamt uttalande till stöd för Nasrin Sotoudeh

I ett gemensamt uttalande riktar Nordiska PEN-center skarp kritik mot den dom som Nasrin Sotoudeh tilldelats.

“Lawyers such as Nasrin Sotoudeh are doing priceless human rights work by representing suppressed voices in a time of veiled judicial crackdown on civil society in Iran. She is a symbol of civil courage.”

Svenska PENs ordförande: ”En grotesk dom mot Nasrin Sotoudeh i Iran”

Svenska PENs ordförande Jesper Bengtsson och Ola Larsmo, styrelseledamot i PEN International, uppmärksammar Irans vettlösa dom mot människorättsadvokaten och författaren Nasrin Sotoudeh som nu har dömts till ytterligare 33 års fägelse och 148 piskrapp – “ett straff som med stor sannolikhet kommer att ta hennes liv”, skriver Ola Larsmo i DN Kultur.

Nasrin Sotoudeh får årets Tucholskypris

Nasrin Sotoudeh får årets Tucholskypris

Svenska PEN tilldelar 2018 års Tucholskypris till den iranska människorättsjuristen och skribente Nasrin Sotoudeh. Motiveringen lyder: ”För hennes modiga och outtröttliga kamp för att försvara de röster som riskerar att censureras och tystas i Iran, tilldelas skribenten och människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh Tucholskypriset 2018. Med stort rättspatos fortsätter Sotoudeh, år efter år, kämpa för fängslade och hotade författare, journalister och kvinnoaktivister i landet.”

Svenska PEN kräver att Nasrin Sotoudeh omedelbart släpps

Svenska PEN kräver att Nasrin Sotoudeh omedelbart släpps

Den iranska juristen och människorättsförsvararen Nasrin Sotoudeh har återigen gripits.

– Den iranska regimen tycks ha trappat upp sina försök att tysta människorättsaktivister och jurister som strävar efter ett mer rättssäkert system i Iran. Den svenska regeringen och EU måste markera mot den utvecklingen, särskilt som Iran sedan USA drog sig ur kärnenergiavtalet har större skäl att lyssna på just EU, säger Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN. 

Nasrin Sotoudeh åter arresterad

Trakasserierna mot Svenska PEN:s hedersmedlem, den iranska juristen och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh, fortsätter. 

På väg till en sammankomst för mänskliga rättigheter på förmiddagen den 10 december arresterades Sotoudeh och hennes make Reza Khandan av iransk säkerhetstjänst, allt för att bara några timmar senare släppas fri och utan att någon formell arresteringsorder kungjorts. Något som stärker Svenska PEN:s misstanke att regimen systematiskt utsätter Nasrin Sotoudeh för trakasserier sedan hon tilläts lämna fängelset i november förra året.

Senast Nasrin Sotoudeh arresterades var i oktober, då i samband med en protest mot det iranska advokatsamfundets beslut att häva hennes advokatlicens. Beslutet fördömdes samma vecka av Svenska PEN:s styrelseordförande Ola Larsmo. Läs uttalandet här

Nya förföljelser av Svenska PENs hedersmedlem Nasrin Sotoudeh

För ett drygt år sedan kunde vi berätta de glädjande nyheterna att människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh släppts från Evin-fängelset, där hon suttit fängslad för ”propagandistisk verksamhet”. Nu har advokatsamfundet i Teheran beslutat att belägga Sotoudeh med ett tre år långt näringsförbud som praktiserande jurist.

Detta meddelade människorättsorganisationen International Federation for Human Rights (FIDH) på sin hemsida under måndagen. Beslutet fattades den 18 oktober, på dagen tretton månader efter att Sotoudeh förra året släpptes fri. Detta är helt uppenbart ett sätt att hindra henne från att uppmärksamma hur mänskliga rättigheter kränks i dagens Iran – och rent konkret ett sätt att beröva utsatta människor juridisk hjälp.

Sotoudeh är mycket känd som jurist, främst för att hon försvarat namnkunniga människorättsaktivister som mottagaren av Nobels fredspris, Shirin Ebadi – men också ett stort antal andra, mindre kända, vars juridiska rättigheter åsidosatts, som minderåriga och dödsdömda. Hennes insats kan inte överskattas. Hon är en mycket viktig kraft för rättvisa i Iran – och det är mycket kontraproduktivt att försöka hindra henne från att bedriva sitt arbete. Sotoudeh inledde en sittstrejk utanför advokatsamfundets lokaler i Teheran, en demonstration som upplöstes av polisen, som också beslagtog kamerorna för de journalister som bevakade demonstrationen, som inte bara handlade om Nasrin Sotoudehs egen situation utan även ville fästa uppmärksamheten på hur allt fler jurister upplever ett allt starkare tryck från regimens sida.

Det ligger i Irans eget intresse att låta lagkunniga personer som Sotoudeh verka fritt. Världens ögon kommer nu att extra noga följa hur man behandlar dem som försöker följa lag och rätt och försvara de mänskliga rättigheterna. Vi i Svenska PEN vill uppmana Irans myndigheter att genast återge henne rätten att utföra sitt viktiga arbete.

Ola Larsmo
ordförande, Svenska PEN

Iran: Nasrin Sotoudeh har frigivtis

Svenska PEN välkomnar beskedet att den iranska juristen och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh fått lämna det ökända Evin-fängelset utanför Teheran.

Frisläppandet skedde den 18 september och Sotoudeh hade vid det laget tillbringat drygt två år i vad som allmänt anses vara ett av landets hårdast bevakade fängelser, åtalad för att ha bedrivit ”propagandistisk aktivitet” och därefter dömts till ett sex år långt fängelsestraff. Ett straff som nu är över.

Svenska PEN är en av många internationella organisationer som länge verkat för Nasrin Sotoudehs omedelbara och villkorslösa frigivning. Senast i slutet av november förra året krävde Svenska PEN också skyndsamma insatser för att garantera Sotoudehs hälsa, detta sedan det blivit känt att hennes hälsotillstånd kraftigt försämrats på grund av den hungerstrejk hon tidigare samma höst inlett i protest mot att hon förvägrats all vidare kontakt med sin dotter.

Att Nasrin Sotoudeh nu är fri ser Svenska PEN som en stor framgång, men vädjar samtidigt till iranska myndigheter att också frige det mycket stora antal journalister och oppositionella som fortfarande sitter fängslade runtom i Iran, bland dessa den 28-åriga Shiva Nazar Ahari, journalist och grundare av människorättsorganisationen Committee of Human Rights Reporters (CHRR), som just nu avtjänar ett fyraårigt fängelsestraff för påstådd delaktighet under 2009 års politiska demonstrationer i Teheran. Också hon i det fruktade Evin-fängelset.

Fängslade författares kommitté, Svenska PEN